English version

The participation in the Big Data Tech conference is paid. The price depends on the submission date.

 

Regular conference price:

1499 PLN / 350 Euro – conference only

1900 PLN / 449 Euro – workshops only

2800 PLN / 660 Euro – conference and workshops

* All prices  are net, 23 EU VAT tax will be added

 

The additional discount includes members of following groups: WHUG, DATAKRK, DSW, allegro.tech and participants of the previous edition.

The price includes participation in all sessions and lectures, conference materials, lunch and coffee breaks.

 

We accept group participation!*

* Group participation is available in conference only.

In case of 2 or more participants from one organization the cost of the participation is determined individually.

Please contact Marlena Rębska: lp.no1539636817itnev1539636817e@aks1539636817ber.a1539636817nelra1539636817m1539636817

 

 1. The deadline for submitting the Conference is 21 February 2018. The confirmation shall be send to the e-mail address given in the submission form (within seven days after registration).
 2. To participate in conference one must fill the on-line submission form, receive the confirmation e-mail from the Organizer and pay the payment to the Organizer’s account. The basis for the payment is an pro-forma invoice, that would be issued and send at the e-mail address given in the submission form (in PDF). Within 14 days from  the payment date, the VAT invoice will be issued and send to the address given in the submission form.
 3. Not paying the payment is not equal to the resignation of the participation in the conference.
 4. Registration for the conference shall mean the acceptance of Evention and conference Partners to use photographs, video and transcriptions with your image  in marketing and promotional actions.
 5. For the participation issues please contact: Marlena Rebska lp.n1539636817oitne1539636817ve@ak1539636817sber.1539636817anelr1539636817am1539636817
 6. The Organizers reserve the right to changes in conference agenda and to cancellation in case of circumstanced beyond Organizers’ control. In case of cancellation of the event, the participants will be informed and the payments will be refund by bank transfer.
 7. Registration shall mean the acceptance of these regulations and it is basis for issuing an invoice.Resignation
 • In case of resignation, a written form is required. Please send the letter of resignation via e-mail to lp.no1539636817itnev1539636817e@aks1539636817ber.a1539636817nelra1539636817m1539636817
 • In case of resignation till the 16 February 2018, the Organizers shall accept the resignation and refund the payment via bank transfer.
 • In case of resignation after February 16 2018 the payment shall not be refund. People who had not withdrawn before the conference and had not participated, will be charged with the full cost of the participation.

Polish version

Udział w konferencji Big Data Technology Warsaw Summit jest płatny. Cena jest zależna od daty rejestracji.

Podstawowa cena konferencji*:

1499 PLN / 350 Euro – udział wyłącznie w konferencji

1900 PLN / 449 Euro – udział wyłącznie w warsztatach

2800 PLN / 660 Euro – udział w konferencji i warsztatach

*Podane stawki to ceny netto, zostanie doliczony 23% VAT

 

Dodatkowe zniżki dotyczą członków meetupów oraz grup patronackich wymienionych na stronie, a także uczestników poprzednich edycji.

Cena obejmuje udział we wszystkich sesjach i wykładach, materiały konferencyjne, lunch oraz przerwy kawowe.

Przyjmujemy zgłoszenia grupowe*!

Zniżki na udział grupowy dotyczą jedynie udziału w konferencji.

W przypadku chęci zgłoszenia co najmniej 2 osób z jednej firmy, ceny są ustalane indywidualnie. Prosimy o kontakt z Marleną Rębską: lp.no1539636817itnev1539636817e@aks1539636817ber.a1539636817nelra1539636817m1539636817

 1. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego 2018. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłane na adres mailowy podany przy rejestracji (w ciągu 7 dni od zgłoszenia).
 2. Aby wziąć udział w BDTWS, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Po otrzymaniu potwierdzenia oraz faktury proforma, uczestnik jest zobowiązany do opłaty na wskazane konto. Uczestnik otrzyma na adres mailowy fakturę proforma w formie PDF, z 14-dniowym terminem płatności. Zostanie ona wysłana na adres mailowy podany przy rejestracji.
 3. Brak opłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.
 4. Rejestracja na konferencję oznacza zgodę na wykorzystanie przez Evention oraz partnerów konferencji fotografii, wideo oraz zapisów mogących zawierać wizerunek uczestnika do działań marketingowych i promocyjnych.
 5. W przypadku pytań w sprawie rejestracji, prosimy o kontakt z Marleną Rębska: lp.no1539636817itnev1539636817e@aks1539636817ber.a1539636817nelra1539636817m1539636817.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w agendzie konferencji oraz do odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania konferencji, uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani, a dokonane wpłaty zostaną zwrócone przelewem bankowym.
 7. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków i jest podstawą do wystawienia faktury.

 

Rezygnacja

 • W przypadku rezygnacji, wymagana jest pisemna informacja. Prosimy o wysłanie takiej informacji drogą mailową: .lp.n1539636817oitne1539636817ve@ak1539636817sber.1539636817anelr1539636817am1539636817
 • W przypadku rezygnacji do 16 lutego, Organizatorzy przyjmują rezygnację i dokonują pełnego zwrotu wpłaty przelewem bankowym.
 • W przypadku rezygnacji po 16 lutego, wpłaty nie będą zwracane. Osoby, które nie wycofały swojego zgłoszenia przed 16 lutego, zostaną obciążone pełnymi kosztami udziału.