Paweł Zawistowski

Badacz danych zainteresowany odnajdywaniem tego, co w zbiorach danych jest ukryte. W ciągu  ostatnich  7  lat  zajmował  się  różnorodnymi  zagadnieniami  ­  od  ewolucyjnego uzupełniania  brakujących  wartości,  przez  modelowanie  procesu  obróbki  metalu,  aż  po prace  nad  silnikiem  rekomendacyjnym  i  wykrywaniem  SPAMu.  Obecnie  zawodowo związany z Grupą Allegro i wydziałem EiTI Politechniki Warszawskiej. W skrzynce narzędzi, którymi zarabia na chleb, czołowe miejsca zajmują scala, Spark oraz R.